Konjunkturläget

Hur tror de unga talangerna att branschen kommer att påverkas?